Realizacja Projektu

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowej usługi, a tym samym rozwój działalności gospodarczej „SCC Bartosz Gralewski” poprzez zakup sprzętu do rehabilitacji i regeneracji oraz monitorowania formy sportowej społeczności zamieszkującej obszar LGD, który przyczyni się do poprawienia konkurencyjności przedsiębiorstwa, związanej z unowocześnieniem sposobu działania, jak i oferty.

Całkowita wartość projektu : 55 792,00 w tym wkład funduszy europejskich w kwocie 47 423,00.